Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1), Fid:279, Did:0, useCase: 3

Nerātnās Līgo dainas un Jāņu tautasdziesmas (1.daļa)

Ak tu krupi, tautu meita,
Tavu smuku pupu šņoru!
Man iztrūka bikšu kņope,
Uz tevīm raugoties.

Alu, alu, alus puisi!
Kur palika alus puisis?
Alus puisis pagrabā
Ar meitām biksas maina!

Es savam tautiešam
Devu stāvus, dziedādama.
Es neiešu nieka dēļ
Pa zemīti vārtīties!

Danco, puika, cik tu gribi,
Neplēs manu lindraciņu;
Es tev došu, cik gribēsi,
Kad māmiņa neredzēs.

Dod, māmiņ, kam dodama,
Nedod mani skroderam:
Skroders mani sabadīs
Ar aso pipelīti.

Viena pate Jāņu zāle
Brīžam liela, brīžam maza:
Siltumā izstiepās,
Aukstumā sarāvās.

Ak tu krupi, tautu meita,
Tavu smuku pupu šņoru!
Man iztrūka bikšu kņope,
Uz tevim raugoties.

Tētiņš kūla māmuliņu,
Uz vēdera izlaidies.
Izvelk gaļas pātadziņu,
Cērt pa pašu caurumiņu.

Iznāk Anna nosarkuse,
Iznes kūsi sajukušu.
Tavas pašas vaina bija,
Kam gāj' tautu klētiņâ.

Ap to manu grāva malu
Melni kārkli apauguši;
Ņem, puisīt, zelta šķēres
Pucē manas grāva malas.

Es Sīmaņa pipelīti
Gar galdiņu izmērīju:
Pieci sprīži trīs olektes,
Sestā purga galiņā.

Jānīšam brālīšam
Zila pumpa vēderā(i).
Tālab zila pumpa,
Ka meitiņas nemīlēja.

Jānīts savu stīvu bībi
Ar dūrēm sadūrēja,
Kam rāmi negulēja
Melnajās biksītēs.

Vai, vai, Jānīti,
Tavu asu rīku!
No zirga lēkdams,
Nodūra sivēnu.

Jājejiņa bāliņš biju,
Jāju dienu, jāju nakti:
Dienu jāju kunga zirgus,
Nakti kunga gaspažiņu.

Jānīt, tavu stipru zāli,
Appirdos noraujot:
Kātiņš rokas resnumā,
Ziediņš plaukstas platumā.

Ai, māmiņa, ai, māmiņa,
Tavs Jānīt’s nebēdnieks:
Vakar dzina blusai pēdas
Pār meitiņas vēdergalu.

Augšupēdu vien gulēju
Sava tēva tīrumā,
Rokas, kājas plandīdama,
Ciema puišus gaidīdama.
Ciema puiši izrunāj’ši,
Ka nav visi gabaliņi.
Nākat šurp, ciema puiši,
Še ir visi gabaliņi.
Še pupiņi, še nabiņa,
Še ir pati grāvja mala,
Še ir pati grāvja mala,
Melniem alkšņiem apauguse.

Tieva, tieva, gara, gara
Leišu kunga pipelīte,
Noriet saule iebāžot,
Uzlec saule izvelkot.

Paldies saku māmiņai
Par to šķidro lindraciņu,
Tautu dēla pipelīte
Cauri skrēja smilkstēdam...

Es puisītis, tu meitiņa,
Iesim abi velēties:
Tev ir laba sārmu sile,
Man ir laba bungu vāle.

Uzardams, ecēdams
Apkārt griežu velēniņu.
Mīlēdams, izpisdams
Apkārt griežu meitenīti.

Līgo nerātnās dainas. 2. daļa ŠEIT