Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource121 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource121), Fid:417, Did:0, useCase: 3


Valsts prezidenta amatam rosina Edgaru Kramiņu

Redakcija
Redakcija

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība (LNSS) sasauc Latvijas 16. Skolotāju kongresu un rosina LR Saeimas deputātus Latvijas Valsts prezidenta amatam virzīt LNSS priekšsēdētāju Dr. paed. Edgaru Kramiņu. Latvijas Nacionālās Skolotāju savienības (LNSS) priekšsēdētājam, Dr. paed. Edgaram Kramiņam ir raksturīga valstiska domāšana. Viņš veic nozīmīgu darbu pedagoģiskās domas veidošanai izglītības politikā, īpašu uzmanību pievēršot tautas garīgajai dimensijai, kas būtiska jaunu valstisku mērķu izvirzīšanā. Viņam piemīt spēja intuitīvi sajust politiskās rīcības kontekstu un attīstības virzienu, kas jo spilgti izpaužas nu jau desmit gadus vadot Latvijas 14. Skolotāju kongresā atjaunotās LNSS darbību.

Edgaram Kramiņam piemīt neizsīkstoša enerģija, milzīgas darba spējas, mērķtiecība, neatlaidība, augsts
pienākuma un personiskās atbildības līmenis, drosme un radošums. Viņš ir no tiem cilvēkiem, kurš atrod
izeju „bezizejas situācijā”. Savā darbībā ir ātrs, precīzs, konkrēts un nebaidās teikt patiesību acīs, atzīmējot
tieši tās kļūdas, kuras ir būtiskākās un svarīgākās, lai atsevišķi jautājumi „izkustētos no vietas”. Viņš ir
daudzpusīgs cilvēks gan mākslā, pedagoģijā, zinātnē, gan ļoti aktīvajā sabiedriskajā darbībā, kas arī apliecina
viņa personības lielumu.

Laikā, kad pastāv šķiet nepārvarama plaisa starp politiskajām partijām un tautu, uzskatām, ka Latvijas
Valsts prezidenta pretendentam ir jāatbilst šādiem LNSS izvirzītajiem kritērijiem:

 Jauna, garīga tipa līderis ar inteliģencei raksturīgo spēju uzņemties atbildību;
 Uzaudzis un dzīvo Latvijā, labi pārzinot savas tautas vēsturi un izjūtas;
 Iegūta laba akadēmiskā izglītība;
 Nav politiskās partijas biedrs;
 Ir pieredze sabiedrisko organizāciju vadībā;
 Ir griba sabiedrības interešu labā ieguldīt savu personisko laiku un spējas;
 Ir spēja atklāti formulēt savu viedokli par sabiedrībā pastāvošajām problēmām un to
risinājumiem;
 Piemīt tautas vadonim nepieciešamā radoši garīgā enerģija, inteliģence, kas ar vienkāršības un
dabiskuma sintēzi personībai piešķir valdzinājumu un panākumus.

Uzskatām, ka Latvijas Valsts prezidenta skatam, pie pašreizējā pilnvarojuma, galvenokārt ir jābūt
vērstam uz Latvijas tautas problēmloku un iekšpolitiku. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai nākošais Latvijas prezidents
pārstāvētu humanitāro jomu un valsts priekšgalā būtu Skolotājs – pedagogs un kultūras cilvēks.
Tāpēc, novērtējot Edgara Kramiņa personības briedumu, viņa devumu Latvijas sabiedrības izglītošanā
un atbilstību LNSS definētajiem Latvijas Valsts prezidenta amata pretendenta kritērijiem, LNSS rosina LR
Saeimas frakciju deputātus Latvijas Valsts prezidenta amatam virzīt LNSS priekšsēdētāju Edgaru Kramiņu.
Savukārt, lai nodrošinātu 1874. g. 26. jūnijā tradīciju, LNSS ir pieņēmusi arī lēmumu 2019./20. mācību
gada rudens brīvdienās Rīgā sasaukt Latvijas 16. Skolotāju kongresu ar viena delegāta pārstāvniecību katrai
izglītības iestādei, neatkarīgi no tās veida, lieluma un atrašanās vietas. LNSS aicina pedagogus, politiķus un
sabiedrību kopumā jau savlaicīgi domāt par kongresā risināmo problēmu loku.

Latvijas Nacionālās Skolotāju savienība aizvien sabiedrību iestāties par inteliģentas un kulturālas Latvijas sabiedrības attīstību, kas stiprina nacionālo pašcieņu.