Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource121 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource121), Fid:58, Did:0, useCase: 3


Apziņas vīrusi un kā ar tiem cīnīties

Redakcija
Redakcija

Šis vīrusu tips izraisa vēlmi kultivēt un izplatīt viltus zināšanas, nespēju uztvert augstākās patiesības un izzināt sevi. Tas izplatās ar izglītības sistēmas starpniecību, ja to veidojuši nemākulīgi skolotāji, kas jau nonākuši pasaulsuzskata vīrusu ietekmē. Šie vīrusi parazitē tēlainās un abstraktās domāšanas sfērā, tie pilnīgi paralizē intuīciju. Ja ar cilvēku, kas nonācis pasaulsuzskata vīrusu varā, sāksit runāt par mūžību, dzīves jēgu, viņa misiju, Dievu, pašrealizāciju, viņš tikai ciniski nosmīnēs. Šā tipa vīrusi dažkārt provocē psihisku slimību, kurai ir ilgs inkubācijas periods, – reizēm tas sasniedz pat vairākus gadus.

Inficēšanās ar šā tipa vīrusu.

Inficēšanās ar pasaulsuzskata vīrusu notiek šādi. Vīrusi padara vāju apziņu, un tā vairs netiek galā ar dziļi apslēptajiem arhetipiem, mītu un ticību fragmentiem. Vīrusi transformē pamatnostādnes, izjauc ticības un šaubu līdzsvaru un atņem spēju analizēt un sintezēt. No šā haosa cilvēks visbiežāk izvēlas to, kas saistīts ar vienkāršāko izdzīvošanas programmu īstenošanu, proti, ar maņu un instinktu apmierināšanu. Tad uz šīs nostādnes pamata tiek izveidota vai tiek piedāvāts pašam upurim izveidot jaunu ticību vai loģisku sistēmu, visai harmonisku un pārliecinošu. Sākumā tas izpaužas kā entuziasms, uzcītība, fanātisms. Turpinot dzīvot pēc šīs sistēmas, kuras pamatā ir nevis realitātes uztvere, bet gan informatīvā vīrusa radīta ilūzija, cilvēks pamazām degradējas. Tā, piemēram, dažas reliģiskās sistēmas propagandē tēzi par iedzimtu grēcīgumu, cilvēka “nepilnīgumu”. Cilvēks, kas pieņēmis šo tēzi, ļaujas grūtsirdībai, bailēm, sāk sevi noliegt. Un tad viņam tiek pateikta priekšā izeja: lai savu grēcīgumu kaut cik pārvarētu, izdari to un to. Parasti tiek piedāvāta loģiski neapgāžama rīcības secība. Prāts tajā neatrod nekādus trūkumus un sāk ieteikto izpildīt, neņemot vērā, ka tēze, kas likta visa uzvedības modeļa pamatā, pati par sevi ir aplama.

Cits pasaulsuzskata vīrusu darbības virziens saistīts ar izstrādnēm, kas vērstas it kā uz paātrinātu apmācību. R. Fišera “25. kadra efekts” ir spilgts piemērs tam, kā notiek masveidīga inficēšana ar apziņas vīrusiem, kurus izplata paši cilvēki. XX gadsimta sešdesmitajos gados Amerikā tika veikti eksperimenti, lai izstrādātu neparastu paņēmienu reklāmas iekļaušanai kinofilmā. Lai panāktu nepārtraukta attēla efektu, sekundē jānomainās 20 filmas kadriem. Kino pieņemtais biežums ir 24 kadri sekundē. Eksperimenta veicēji pēc katriem 24 kadriem ielīmēja kinolentē noteiktu nekustīgu attēlu. Cilvēks neapzinās, ka redz šo ielīmēto kadru, taču informācija nokļūst zemapziņā, tiek tur apstrādāta un ietekmē cilvēka rīcību. Šis paņēmiens ir varens suģestijas līdzeklis, kuru apziņas vīrusi ļoti bieži izmanto.

Ir arī cita pasaulsuzskata vīrusu darbības shēma: aplamais pasaulsuzskats tiek ieviests apziņā. Protams, lai to izdarītu, ir nepieciešama labvēlīga vide. Cilvēka pasaulsuzskatam jau sākotnēji jābūt noskaņotam uz destruktīvo nostādņu uztveršanu. Šāda pasaulsuzskata deformācija tiek īstenota, izmantojot NLP (neirolingvistiskā programmēšana). Tā saucamais darbs klienta modelī ir ideāla vide pasaulsuzskata vīrusu izplatīšanai. Inficētais pielāgojas izraudzītajam upurim, klientam, runā viņa vārdiem, domā viņa domas, izmanto viņa metaforas tādējādi izraisot neapzinātu uzticēšanos. Jebkura manipulācija ar cilvēka psihi, ja tā vērsta uz kaut kādu nenozīmīgu mērķu sasniegšanu, provocē psihes vīrusu izplatīšanos. Jau ir radīta vesela teorija par to, kā manipulēt ar citu cilvēku apziņu, un šī teorija orientēta uz ātrāku kādas preces vai idejas (visplašākajā nozīmē) pārdošanu, turklāt šī teorija rod atbalsi nenobriedušajos prātos, tā vienīgi sekmē cilvēces tālāku inficēšanos.

Cīņas līdzekļi un profilakse.

Ieteicams lasīt cildenas grāmatas un svētos rakstus, turklāt pie dažādām kultūrām un reliģijām piederošus: Bībeli, budisma sūtras, Bhagavadgītu, daoisma traktātus, sūfiju dzeju. To var darīt katru dienu, vislabāk lasīt balsī. Šo avotu cēluma pilnā poētika un ritms padara cildenāku cilvēka prātu, šķīsta viņa sirdi un vairo gudrību. Taču necentieties radīt savu reliģiju, paņemot no katras jau pastāvošās to, kas pašam labāk patīk.

Centieties kontaktēties ar tīriem, godīgiem un gaišiem cilvēkiem, kuriem piemīt skaidrs prāts, atvērta sirds un dziļa gudrība. Izvirziet sev cildenus mērķus un ideālus. Baudiet dabas skaistumu un dāsnumu. Augstu vērtējiet dzīvi visās tās izpausmēs. Vairojiet savā sirdī mīlestību, labestību, iecietību un prieku. Lai viss, ko darāt, kļūst par meditēšanu. Apzinieties visa esošā vienotību. Un vienmēr centieties izzināt, iepazīt sevi.

Fragments no Sana Laita grāmatas „Apziņas vīrusi”