Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Epadomi\CustomizationSource1), Fid:128, Did:0, useCase: 3

Padomi, kā uzadīt pirkstaiņus (pirkstaini cimdi)

Pirkstaiņus ada aplī ar 5 adāmadatām, sākot no plaukstas pamatnes. Tos var adīt gan blīvos, gan arī mežģīņveida adījuma rakstos, taču to adīšanas apgūšanai labāk sākt ar vienkāršāku variantu- labisko adījumu. Pēc šīs pamācības pirkstaiņus noadīt varēs jebkurš. Dzijas daudzums aptuveni tāds pats kā dūraiņiem- no 40 g līdz 130 g, atkarībā no plaukstu lieluma.

Piemērā mācīsimies adīt sievietes kreisās rokas cimdu.

Pirms sākt adīt, noņemsim rokas mērus:

1. Delnas apkārtmērs - 19 cm
2. Delnas garums no plaukstas pamata līdz īkšķa pamatam - 6 cm
3. Delnas garums no plaukstas pamata līdz mazā pirkstiņa pamatam - 9 cm
4. Delnas garums no plaukstas pamata līdz rādītāja pirksta pamatam - 10 cm

Aprēķināšana:
Ar 2. nr. adāmadatām labiskajā adījumā noadiet paraugu un pēc tā nosakiet adīšanas blīvumu, piemēram, 3,2 valdziņi 1 centimetrā. Tagad aprēķiniet darba sākumam vajadzīgo valdziņu skaitu:


3,2 x 19 (delnas apkārtmērs centimetros) = 60,8 v.


Rezultātu noapaļojiet līdz veselam skaitlim uz mazāku (60 valdziņi) un pārbaudiet, vai tas dalās ar 4 (ar adāmadatu skaitu)!
Šajā piemērā uz katru adāmadatu iznāk 15 valdziņi.
Ja valdziņu skaits nedalās ar 4 bez atlikuma, tad tas ir jāsamazina līdz tādam, kas dalās ar 4.

Pirkstaiņa adīšanas sākšana
Uz 2 adāmadatām uzmetiet 60 valdziņus un izvelciet 1 no adāmadatām. Tad ļoti stingri izadiet 1 kārtu valnīšu rakstā, vienlaikus sadalot valdziņus uz 4 adāmadatām: pirmos 15 valdziņus adiet ar 1.adāmadatu, 15 valdziņus izadiet ar 2.adāmadatu, tad nākamos 15 valdziņus- ar 3.adāmadatu un beidzot, pēdējos 15 valdziņus- ar 4.adāmadatu.
Izadīti visi 60 valdziņi un darbā iesaistītas 4 adāmadatas, brīvā- 5.adāmadata ir darba adāmadata.

Pie 1.adāmadatas valdziņiem piespraudiet saspraužamo adatu- tā būs orientieris darbā. Uz 1.adāmadatas ir pirkstaiņa virspuses valdziņi, uz 3. un 4.adāmadatas- apakšpuses (plaukstas) valdziņi.
Izveidojiet apli, savienojiet pavedienu no kamola ar galu, kas palicis pēc valdziņu uzmešanas. Malējo valdziņu nav. Tad no apļa ārējās malas adiet pulksteņa rādītāju kustības virzienā valnīšu rakstā (2-9 cm).

Paplatinājuma adīšana īkšķim
Kreisās rokas pirkstainim paplatinājumu veido uz 4.adāmadatas, bet labās rokas cimdam- uz 3.adāmadatas. to sāk veidot uzreiz pēc valnīša vai arī pēc tam, kad pēc valnīša noadīts neliels gabals pamatrakstā. Paplatinājumu ada, pieaudzējot valdziņus.

Pirmo pieaudzējumu izdariet 4.adāmadatas beigās: izadiet visus valdziņus, izņemot pēdējo, tad izdariet apmetumu, pēdējo valdziņu izadiet labiski un atkal izdariet apmetumu- uz 4.adāmadatas valdziņu skaits palielinājies par 2.valdziņiem. Sākot jaunu apli, apmetumu pieturiet ar pirkstu, lai tas nenoslīdētu no 4.adāmadatas. Nākamās 3 vai 4 kārtas adiet bez pieaudzējumiem.

Otro pieaudzējumu veidojiet uz 4.adāmadatas, pirms pēdējiem 3 valdziņiem un pēc tiem izdarot apmetumu.
Uz adāmadatas valdziņu skaits palielinājās par 4 valdziņiem.
Visus turpmākos pieaudzējumus izdariet ik pēc 3 vai 4 kārtām, katrreiz uz 4.adāmadatas neizadot līdz galam nepāra skaita valdziņus- 1, 3, 5, 7 utt.

Attēlā: paplatinājums īkšķim

Kad paplatinājuma augstums sasniedz īkšķa pamatu (6 cm), pārtrauciet pieaudzējumus, valdziņus uz 4.adāmadatas noadiet līdz paplatinājumam, paplatinājuma valdziņus uzņemiet uz 2 saspraužamajām adatām, bet virs tiem uzmetiet gaisa cilpiņas. To jābūt divreiz mazāk, nekā ir valdziņu uz saspraužamajām adatām (labāk uzmest pāra skaitu).

Vienu apli adiet bez pārmaiņām, bet nākamajā aplī uz 4.adāmadatas norauciet valdziņus: cauruma malās saadiet kopā pa 2 valdziņiem labiski.
Turpiniet darbu, izdarot noraukumus katrā 2.kārtā tik ilgi, līdz uz 4.adāmadatas paliks 15 valdziņi- iepriekšējais skaits.
Pēc tam noadiet pirkstaini līdz mazā pirksta pamatam un sadaliet valdziņus pirkstu adīšanai.

Attēlā: caurums īkšķim

Valdziņu sadalīšana četriem pirkstiem
Visvienkāršākais paņēmiens- pirkstaiņa valdziņu sadalīšana 8 daļās:

60 v : 8 = 7 v (4 v. atlikumā)

Katram pirkstam- 2 daļas:
viena- pirksta virspusei, otra- apakšpusei (7 v. + 7 v. = 14 v.).

Atlikumu sadala vienādās daļās, pievienojot tos virspuses valdziņiem.:
7 v. + 1 v. = 8 v.

Tagad katram pirkstam iznāk 15 valdziņi. Ja atlikums ir mazāks par 4 vienībām, tad to pievieno pirkstu valdziņiem, sākot no rādītāja pirksta.

Tad rādītāja pirksta valdziņiem pievieno vēl 2 valdziņus (15 v. + 2 v. = 17 v.), atņemot tos ceturtajam pirkstam (15 v. - 2 v. = 13 v.)

Tātad mazajam pirkstam ir 15 valdziņi, ceturtajam- 13 v., vidējam pirkstam- 15 v., rādītājam- 17 valdziņi.

Adīšanas procesā veido pirkstu starpas no 4 valdziņiem. Iegūto rezultātu iezīmē shēmā un ada, orientējoties pēc tās.

Attēlā: valdziņu sadalījums pirkstaiņa četriem pirkstiem

Caurums mazajam pirkstam
Mazā pirksta valdziņi atrodas uz 2.adāmadatas galā un 3.adāmadatas sākumā. noadiet 2.adāmadatas valdziņus līdz mazā pirksta valdziņiem un 8 neizadītus valdziņus uzņemiet uz saspraužamās adatas.
Uz otras saspraužamās adatas uzņemiet 7 valdziņus no 3.adāmadatas.
Tad uz 2.adāmadatas uzmetiet 4 valdziņus un ar šo pašu 2.adāmadatu izadiet uz 3.adāmadatas palikušos valdziņus.
Adījums atrodas uz 3 adāmadatām, ceturtā ir darba adāmadata. noadiet 3 vai 4 apļus līdz rādītāja pirksta pamatam.

Attēlā: caurums mazajam pirkstam

Rādītāja pirksta adīšana
Pirmo ada rādītāja pirkstu. Tam paredzētie valdziņi atrodas 1.adāmadatas sākumā un 4.adāmadatas beigās- pavisam 17 valdziņi.
Pēc pirkststarpas izveidošanas valdziņu skaits kļūs 21 ( 17 v. + 4 v. = 21 v.)

Pirkstu ada uz trīs adāmadataām. (ceturtā ir darba adāmadata), tāpēc valdziņus sadala 3 daļās- pa 7 valdziņiem uz katras adāmadatas.

Izadiet pirmos 9 valdziņus uz 1.adāmadatas, bet visus pārējos uzņemiet uz palīgdiega, izņemot pēdējos 8, kurus sadaliet divās vienādās daļās un uzņemiet uz divām adāmadatām.

Lai būtu ērtāk strādāt, valdziņus uz 1.adāmadatas sadaliet divās daļās: pirmos 7 valdziņus pārceliet uz citu adāmadatu, bet pēdējos 2 atstājiet uz tās pašas. Uzmetiet uz tās 4 gaisa cilpiņas un izadiet 1 valdziņu no nākamās adāmadatas- uz katras adāmadatas atrodas 7 valdziņi.
Tagad adiet aplī līdz naga vidum un tad norauciet: katras adāmadatas beigās saadiet 2 valdziņus kopā labiski aiz aizmugurējām malām. Tā adiet tik ilgi, līdz uz adāmadatām paliek tikai pa 2 valdziņiem. Pavedienu noraujiet, tā galu ieveriet adatā, adāmadatas izvelciet, cauri valdziņiem izveriet pavedienu un cieši savelciet. Diega galu paslēpiet kreisajā pusē.

Vidējais pirksts
To ada pēc rādītāja pirksta (15 v. + 8 divu pirksstarpu v. = 21 v.)

Uz adāmadatām valdziņi jāizkārto šādi: 8 + 8 + 7

No valdziņiem, kas uzvērti uz diega, uz 1.adāmadatas uzņemiet 8 valdziņus no cimda virspuses un uz 2.adāmadatas- 7 valdziņus no cimda apakšpuses.
Ar 3.adāmadatu uzņemiet 4 valdziņus no rādītāja sānu malas un izadiet 4 virspuses valdziņus. Darbā iesaistiet ceturto adāmadatu, izadiet četrus uz uz adāmadatas atlikušos valdziņus un vēl uzmetiet 4 gaisa cilpiņas.
Uz trīs adāmadatām atrodas 23 valdziņi (8 + 8 + 7).
Tālāk pirkstu adiet aplī pēc tāda paša paņēmiena kā rādītājpirkstu.

Ceturtā pirksta adīšana
No diega pārceliet valdziņus uz adāmadatām, sākot no virspuses: 7 + 7 + 3.
Ar adāmadatu, uz kuras atrodas 3 valdziņi, uzņemiet vidējā pirksta sānu malas valdziņus un adiet aplī tāpat kā citus pirkstus.

Mazā pirksta adīšana
Valdziņus no saspraužamajām adatām pārceliet uz divām adāmadatām.
Ar 3.adāmadatu uzņemiet valdziņus no vidējā pirksta sānu malas- uz adāmadatām ir 19 valdziņi.
Sadaliet tos šādi: 7 + 6 + 6.
Tālāk adiet pirkstu tāpat kā pārējos.

Īkšķa adīšana
To adiet šādi: valdziņus no saspraužamajām adatām pārceliet uz divām adāmadatām, bet ar 3.adāmadatu no īkšķa cauruma augšējās malas uzņemiet tik valdziņu, cik tika uzmests gaisa cilpiņu. Tad adiet pirkstu aplī, kamēr tas sniedzas līdz pusnagam, pēc tam norauciet tāpat kā citus pirkstus.